Atliekame reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikras.

Šias užduotis mes atliekame vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymu, Tarptautiniais susijusių paslaugų standartais, taikomais sutartų procedūrų užduotims ir reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros technine užduotimi. Užduoties tikslas - atlikti sutartas procedūras, kurių rezultatus Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau –Taryba) naudotų vertinant, ar įmonės reguliuojamosios veiklos ataskaitose teikiami duomenys atitinka Tarybos nustatytus reikalavimus.